Over Koen

Van der Meer & Philipsen is een strategisch juridisch partner voor bedrijven en organisaties in Noord Holland. Wij handelen vanuit de overtuiging dat het voor iedere partij, groot of klein, mogelijk moet zijn om zijn recht te halen. Wij zijn er om de ander te bewegen aan zijn verplichtingen te voldoen zonder daarbij ʻde mens achter het dossierʼ uit het oog te verliezen.

In een stabiele samenleving kunnen mensen erop vertrouwen dat financiële afspraken worden nagekomen. Met onze dienstverlening willen wij een structurele bijdrage leveren aan de rechtszekerheid in onze maatschappij en aan een gezondere economie.

Wat in 1962 begon als een gerechtsdeurwaarderskantoor is inmiddels uitgegroeid tot de strategisch juridische partner voor bedrijven en (semi-) overheidsinstellingen. Wij zijn niet alleen een gerechtsdeurwaarderskantoor met een landelijke dekking, maar een compleet adviesbureau voor al uw juridische zaken. Voorts verlenen wij juridische diensten waaronder het voeren van gerechtelijke procedures op het gebied van incasso, huurrecht, insolventierecht en beslag- en executierecht.

Van der Meer & Philipsen voldoet aan de BFT normering voor Gerechtsdeurwaarders en is lid van de KBvG. BFT staat voor Bureau Financieel Toezicht en is (onder meer) belast met de controle op de financiële gang van zaken bij gerechtsdeurwaarders.

De KBvG heeft de bevoegdheid regels uit te vaardigen waaraan alle gerechtsdeurwaarders dienen te voldoen. De KBvG heeft onder andere normen voor kwaliteit bepaald ten behoeve van de bedrijfsvoering van de gerechtsdeurwaarder. In 2010 was Van der Meer & Philipsen een van de eersten die de audit in het kader van deze kwaliteitsnormen goed heeft doorstaan en daar zijn wij trots op. Deze audit wordt periodiek herhaald en ook de audit in 2015 heeft Van der Meer & Philipsen glansrijk doorstaan. Tevens is ons kantoor ISO 9001 gecertificeerd.

Stuur mij een bericht