De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt vervangen. zekerheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer over de kwalificatie van hun samenwerking is nog steeds het doel. Duidelijker dan in de wet DBA tracht het kabinet schijnzelfstandigheid, met name aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmar...

Artikel lezen ->

Om een concurrerend vestigingsklimaat te kunnen behouden, wil het nieuwe kabinet een forse verlaging doorvoeren van de vennootschapsbelastingtarieven. Zowel het tarief in de eerste als de tweede schijf wordt stapsgewijs met in totaal 4%-punt verlaagd. Het reguliere tarief komt daarmee in 2021 uit op...

Artikel lezen ->

In het regeer akkoord wordt de invoering van een tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting met een basistarief van 36,93% tot een inkomen uit werk en woning van circa € 68.600 en een toptarief van 49,5% voor het surplus aangekondigd. Het maximale tarief waartegen aftrekposten in de inkomstenbelas...

Artikel lezen ->