Om een concurrerend vestigingsklimaat te kunnen behouden, wil het nieuwe kabinet een forse verlaging doorvoeren van de vennootschapsbelastingtarieven. Zowel het tarief in de eerste als de tweede schijf wordt stapsgewijs met in totaal 4%-punt verlaagd. Het reguliere tarief komt daarmee in 2021 uit op 21%. Tot een belastbaar bedrag van € 200.000 geldt een tarief van 16%. In tegenstelling tot hetgeen men eerder aangekondigde wordt de eerste tariefschijf niet verlengd. Om vervolgens toch nog een vergelijkbare belastingdruk te houden met de IB ondernemer wordt het tarief in box 2, voor inkomen uit aanmerkelijk belang stapsgewijs met 3,5%-punt verhoogd. In 2021 komt het tarief in box 2 dan uit op 28,5%.

Wilt u weten wat in uw situatie de gevolgen zijn? Neemt u dan gerust contact op met ons!

<- Vorig artikel - - Volgend artikel ->