In het regeer akkoord wordt de invoering van een tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting met een basistarief van 36,93% tot een inkomen uit werk en woning van circa € 68.600 en een toptarief van 49,5% voor het surplus aangekondigd. Het maximale tarief waartegen aftrekposten in de inkomstenbelasting in aanmerking kunnen worden genomen zal vanaf 2020 jaarlijks met 3%-punt worden afgebouwd totdat het basistarief van 36,93% is bereikt. Dit geldt dus niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek, maar ook voor andere aftrekposten in de inkomstenbelasting zoals de zelfstandigenaftrek.

Wilt u weten wat in uw situatie de gevolgen zijn? Neemt u dan gerust contact op met ons!

- Volgend artikel ->