De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt vervangen. zekerheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer over de kwalificatie van hun samenwerking is nog steeds het doel. Duidelijker dan in de wet DBA tracht het kabinet schijnzelfstandigheid, met name aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt, te voorkomen. Op basis van tarief en duur en type werkzaamheden tracht men duidelijkheid te creeeren voor beide partijen, en wel als volgt:

· Er is sprake is van een arbeidsovereenkomst als de duur van de overeenkomst (voor het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever) minimaal drie maanden bedraagt in combinatie met een laag tarief, waarbij laag betekent: loonkosten tot 125% van het wettelijke minimumloon, of de laagste loonschalen in cao’s

· Er wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief. Hiermee krijgt een opdrachtgever in beginsel zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

· Wanneer een tarief hoger is dan € 75 per uur is sprake van een hoog tarief. Bij een hoog tarief in combinatie met een kortere duur dwz korter dan een jaar, of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten, wordt voor zelfstandigen een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd.

Wil je over deze plannen met ons van gedachtenwisselen, neem dan gerust contact op met ons!

<- Vorig artikel -